Najczęściej zadawane pytania


Tak. Istnieje możliwość podłączenia więcej niż jednego do naszej sieci. Sygnał może zostać rozdzielony przy użyciu switcha (po kablu) lub routera (po kablu i bezprzewodowo).

Najprostszym rozwiązaniem jest zakupienie routera u nas. Dostarczamy i konfigurujemy odpowiedni router działający w naszej sieci, zmieniamy ustawienia komputera czy laptopa tak aby łączył się on z nową siecią. Istnieje możliwość zakupienia u nas karty bezprzewodowej. Całość konfiguracji wykonujemy u Państwa w lokalu. Koszt: 120 zł

Dla zaawansowanych użytkowników istnieje możliwość kupna routera oraz skonfigurowania go na własną rękę. Router powinien posiadać wejście WAN w standardzie Ethernet oraz mieć możliwość automatycznego pobierania adresów IP oraz serwerów DNS.

Uwaga

Prosimy o zapisanie i zachowanie nazwy sieci i hasła, w przypadku zgubienia bądź zapomnienia ustawień konieczna jest ponowna odpłatna konfiguracja routera.

Do poprawnego działania sieci bezprzewodowej wymagana jest zainstalowana karta bezprzewodowa w komputerze bądź laptopie obsługująca standardy 802.11 b/g/n. Kabel dostarczony od nas (przychodzący z klatki bądź z dachu) prosimy zawsze podłączać do wejścia WAN w routerze.

Przed zgłoszeniem awarii prosimy o wyłączenie wszystkich urządzeń odbiorczych (acces point, router, komputer) na kilka minut. Jeżeli ponowne uruchomienie urządzeń nie pomoże, prosimy o sprawdzenie najcześciej występujących problemów:

  • Czy wszystkie urządzenia są prawidłowo podłączone (zasilanie, kabel od anteny, kabel pomiędzy komputerem a routerem lub access pointem)?
  • Czy w systemie zainstalowane są sterowniki do karty sieciowej?
  • Czy karta radiowa jest włączona w systemie?
  • Czy karta radiowa zalogowana jest przy użyciu poprawnego SSID?
  • Czy przeglądarka internetowa nie znajduje się w trybie offline?

W przypadku zgłoszenia awarii i stwierdzenia przez techników usterki z winy klienta pobierana jest opłata w wysokości 40zł.

Żadne. Poprawne zainstalowanie karty sieciowej pozwoli na korzystanie z Internetu. Wszelkie ustawienia pobierane są automatycznie.

Wytłumaczenie znaczenia poszczególnych informacji znajdujących się na fakturze dostępne jest TUTAJ.

W naszej sieci nie obowiązują limity transferu danych. Nie blokujemy również programów p2p.

Umowa może zostać rozwiązana w dowolnym momencie. Zachowany musi zostać miesiączny okres wypowiedzenia ze skutkiem na koniec okresu rozliczeniowego.

Przykład

Składając rezygnację z usługi 20 maja, rozwiązanie umowy następuje z dniem 30 czerwca.

Wniosek o rozwiązanie umowy musi zostać złożony w formie pisemnej. W przypadku rozwiązania umowy zawartej na czas określony Abonent zobowiązany jest do zwrotu przyznanych mu ulg.

Tak. W tym celu należy złożyć pisemny wniosek z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem. Zawieszenie usługi będzie mieć miejsce od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego, następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek. Prawo do zawieszenia usługi przysługuje tylko Abonentom, którzy nie zalegają z opłatami.

Za zawieszenie, pobierana jest opłata za utrzymanie łącza w wysokości określonej w cenniku.

Zawieszenie może nastąpić raz w czasie obowiązywania umowy, na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy. W sytuacji, gdy zawieszenie dotyczy umowy zawartej na czas określony, ulega ona przedłużeniu o okres trwającego zawieszenia świadczenia usług.

Każdy użytkownik naszej sieci otrzymuje prywatny adres IP.

Publiczny (zewnętrzny) adres IP, to unikalny adres pod którym komputer jest widoczny i osiągalny z sieci zewnętrznej - Internetu. Można pod tym adresem udostępnić takie usługi jak np. serwer WWW lub pocztowy. Posiadanie zewnętrznego adresu IP wiąże się ze zwiększonym ryzykiem ataku z Internetu, więc wymaga od użytkownika większej dbałości o bezpieczeństwo po swojej stronie.

Prywanty (wewnętrzny) adres IP, jest unikalny w sieci wewnętrznej ale nieosiągalny z sieci zewnętrznej, przez co uniemożliwia udostępnianie usług dodatkowych. Zapewnia większe bezpieczeństwo przed włamaniami, jednak po stronie użytkownika nadal znajduje się konieczność zabezpieczenia systemu przed złośliwym oprogramowaniem, korzystając z antywirusów.

Jeśli chcesz zmienić adres prywatny na publiczny, wystarczy skontaktować się z Biurem Obslugi Klienta. Opłata za publiczy adres IP wynosi 5 zł miesięcznie.

Zestaw instalacyjny składa się z urządzenia nadawczo-odbiorczego (technologia 802.11a) w postaci:

  • Anteny
  • Routera
  • Skrętki komputerowej łaczącej antenę z zasilaczem
  • Zasilacza 18V
  • Routera WiFi (opcja dodadkowo płatna)

Podczas montażu nasz pracownik wykonuje instalację sprzętu, za pomocą którego dostarczany będzie Internet.

Nie stwierdzono szkodliwego wpływu sieci bezprzewodowych na zdrowie.

Moc oddawana przez systemy sieci bezprzewodowych jest bardzo mała, o wiele mniejsza od zwykłego telefonu komórkowego. Ponieważ fale radiowe zanikają gwałtownie wraz z odległością, osoby w zasięgu sieci bezprzewodowej są wystawione na działanie fal radiowych w bardzo niewielkim stopniu. Sieci bezprzewodowe muszą spełniać bardzo ścisłe wymogi określone przez ustawodawstwo danego kraju.