Projekt unijny

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
"Dotacje na Innowacje" "Inwestujemy w Waszą przyszłość"


Firma Handlowo - Usługowa "Intersieć"
Urszula Kołodziej

zrealizowała projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Oś priorytetowa: Społeczeństwo Informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki, działanie: 8.4. Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie "ostatniej mili".

Projekt: Rozwój usług internetowych w województwie małopolskim poprzez budowę infrastruktury umożliwiającej dostęp do szerokopasmowego Internetu